Charlotte Jensen

Cand.psych. aut.

Jeg værdsætter og nyder mit arbejde som psykolog, som jeg finder dybt meningsfuldt.

Som person er jeg meget dedikeret til mit arbejde, og jeg engagerer mig i de personer, jeg møder. Jeg brænder for at arbejde med mennesker – ung som gammel – og i en periode få lov til at ledsage og bidrage til den udviklingsproces mennesker gennemgår i livet.

Yderligere føler jeg mig privilegeret i forhold til alsidigheden i mit arbejde, der spænder bredt fra terapiforløb med børn, unge og voksne til undervisning, foredrag samt artikel- og bogskrivning. Kombinationen af mine arbejdsopgaver giver mig en masse ny indsigt og læring.

Privat bor jeg alene med mine to døtre, der er fra henholdsvis 2011 og 2014. Jeg engagerer mig i livet og har ofte gang i mange for mig meningsfulde ting. Når jeg skal slappe af, er det gennem naturen, havearbejde, kreative ting og musik – jeg spiller klaver og har tidligere sunget i kor i mange år. Jeg værdsætter naturen og nyder at tage en tur til stranden med mine børn.

Jeg har særligt fokus på:

Jeg møder og behandler dagligt mennesker med meget forskellige problemstillinger – det kan være alt fra ensomhed, selvværdsproblemer, stress og angst til livskriser og eksistentielle udfordringer.

  • sorg og krise-reaktioner
  • chok og traumer
  • kronisk og alvorlig sygdom hos børn og voksne
  • hospitalstraumer og angst for behandlingsprocedurer (fx nåleangst)
  • selvværdsproblematikker

Mit særlige fokus er sorg og krise samt kronisk sygdom – såvel i forhold til at være kronisk/ alvorligt syg som i forhold til de oplevelser og udfordringer man kan have som pårørende.

Ofte støder jeg på spørgsmål som: Hvordan håndterer man som forælder at have et barn med en kronisk og måske alvorlig lidelse? Hvordan kan man komme i kontakt med sine ressourcer og finde sin egen unikke vej i at mestre svære ting i livet? Hvad skal der til, for at man kan genvinde fodfæste, så sygdommen ikke fylder alt i hverdagen?

Siden 2005 har jeg på forskellig måde arbejdet med kronisk eller alvorlig sygdom samt sorg og krise relateret hertil. Bl.a. har jeg arbejdet nogle år i Kræftrådgivningen og i Det Palliative Team på Aarhus Sygehus, ligesom jeg underviser på kræft- og hjertekar-rehabiliteringshold på Randers Sundhedscenter.

Yderligere har jeg tæt samarbejde med adskillige patientforeninger – bl.a.

  • Parkinsonforeningen
  • Gigtramte Børns Forældreforening
  • Cystisk Fibroseforeningen. Her er jeg projektleder på et 5-årigt psykologtilbud
  • FAVN (støtte til familier med kræftsyge børn)

Sådan arbejder jeg

Jeg er meget autentisk og ærlig i min kontakt og i min måde at arbejde på. Jeg har en oprigtig nysgerrighed i forhold til, hvad det er for nogle mekanismer og processer, der er på spil og er nænsom i min måde at lave terapi på. Generelt arbejder jeg meget i det relationelle – hvad der udspiller sig her-og-nu i det terapeutiske rum.

Jeg har tidligere taget en 3-årig tegneterapeutisk efteruddannelse på psykodynamisk grundlag. Fokus i uddannelsen har været fokus på chok- og traume-terapi – især med afsæt i Peter Levines forskning i nervesystemets betydning for dannelsen af traumer. Yderligere har jeg en 1-årig efteruddannelse i somatisk orienteret psykoterapi.

I relation til mine efteruddannelser arbejder jeg en del med kroppen – både som en kilde til ressourcer, men også med henblik på at uforløste traumer og sorg manifesteres og kan forløses via kontakt til kroppen. Kroppen er det sted, hvor spændinger, blokeringer, traumer og tilbageholdte følelser oplagres. Samtidig er kroppen også det sted, hvor vi er tættest kontakt til os selv og til vores ressourcer.

Afhængig af problemstillingen bruger jeg forskellige redskaber, heriblandt tegneterapi, visualisering og i nogle tilfælde også benytter tankefeltsterapi.

psykoterapi aarhus_007_preview
Telefon: 41 44 13 75
E-mail: charlotte@charlottejensen.dk
http://www.charlottejensen.dk

Ryesgade 29, 3. th.
8000 Aarhus C