Bjarne Thannel

Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi af voksne og specialist i børnepsykologi

Jeg har været psykolog siden 1983. I de første år arbejdede jeg med familier og børn. I de senere år næsten udelukkende med unge og voksne. Min primære efteruddannelse er som ISTDP-terapeut, -supervisor og -uddannelsesleder. På dansk kaldes det Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, og det er en psykodynamisk behandlingsmetode, som er følelsesfokuseret med kognitive og narrative elementer.

Jeg har særligt fokus på:
Følelsesmæssige vanskeligheder af enhver slags ofte i kombination med selvsaboterende adfærd og angst.

Typiske problemer, som klienter kommer med, er uforståelig angst, uforklarlige fysiske symptomer også kaldet funktionelle lidelser, stress, depressive tendenser, negative adfærdsmønstre i relation til nære personer, konfliktskyhed, eftervirkninger efter svært belastende oplevelser og tilbagevendende ubehagelige tanker.

Sådan arbejder jeg:

For at kunne hjælpe dig med at hjælpe dig selv, tager vi for det første udgangspunkt i de indre problemer og konflikter, som du er bevidst om, og som generer dig. Derefter vil vi se på de konkrete situationer, hvor de optræder, således at vi får et indblik i, hvordan du håndterer dine følelser. Dette peger erfaringsmæssigt mod de ubevidste årsager til dine vanskeligheder.

Ofte vil vi også se på din kontakt med dig selv og dine følelser, sådan som de kommer frem under samtalen. Dette fokus kan hjælpe dig til at træne din kontakt med dig selv i nuet, og forhåbentligt bevidstgøre dig om ubevidste aspekter af dit følelsesliv herunder: Hvad er det, du reagerer på? Hvilke følelser vækker det i dig? Hvordan mærkes de følelser kropsligt? Og håndterer du følelserne på en for dig og de relationer du er i, konstruktivt?

Det er afgørende for succes at forpligte sig selv på at arbejde hårdt, ærligt og omhyggeligt, når livslange selvdestruktive mønstre skal ændres. Og vær forberedt på, at det ofte gør ondt at blive klogere på sig selv.

Tillige superviserer jeg fagpersoner i ISTDP indenfor det private og offentlige især indenfor psykiatrien.

For fagpersoner afholder jeg løbende 5-dages grundkurser i ISTDP samt 3-årige uddannelseshold.

Bjarne
Telefon: 51 90 21 10
E-mail: mail@thannel.dk
https://thannel.dk/

Ryesgade 29, 3. th.
8000 Aarhus C

 

Begrebet angst – i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Om signalangst og det ubevidste. Artikel af Bjarne Thannel, februar 2019