Helge Lassen

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 1988. Siden da har jeg været meget optaget af menneskers udvikling og kan til stadighed forundres over, hvilke rum der findes i den menneskelige psyke. Jeg arbejder primært med psykoterapi og supervision, både af psykologer og andre grupper af behandlere. Supervision kommer til at fylde mere og mere i mit virke.

Privat er jeg gift med Irene, som er tidligere tosprogslærer, nu under uddannelse til keramiker ved Aarhus Kunstakademi. Vi har tre voksne sønner og tre børnebørn. Mit arbejde er vævet tæt sammen med mit privatliv, da jeg er optaget af personlig udvikling, hvilket jeg deler med min kone. Ellers er jeg optaget af samvær, musik, film og natur. Således bor jeg naturskønt i Ry.

Jeg har særligt fokus på

  • kriser som vej til udvikling
  • at lytte til kroppens informationer
  • at finde dybde i sit liv
  • alvorlig sygdom, såsom kræft
  • parterapi
  • supervision

Mit personlige arbejde siden 1979 har givet mig en viden om strukturer og indhold i det indre landskab, hvilket er hjælpsomt i forhold til at kunne guide klienten i dennes indre landskab. Kender terapeuten ikke disse rum, kan terapien blive for teoretisk, baseret på ideer og forestillinger, så der kommer til at mangle kontakt til klientens dybde.

I min forståelse er målet med en terapeutisk proces at hjælpe klienterne med at blive ægte, levende, sansende og kunne bevæge sig i sit indre igen. Hermed blive i stand til at lytte til egne længsler, impulser og behov. Også til gavn for andre mennesker.

Jeg arbejder med en bred vifte af problemstillinger, såsom angst, sorg, depression, selvværd, stress og alvorlig sygdom. En større del af mit arbejde bliver efterhånden selvudvikling, hvor mennesker egentligt har det godt, men savner dybere mening i deres liv.

Mine vigtigste arbejdserfaringer: 12 ½ års ansættelse i Kræftens Bekæmpelse. Private klienter og terapigrupper. Supervision og undervisning af behandlere indenfor forskellige områder. Fra juni 2016 fuldtids-privatpraktiserende.

Du kan læse mere om mine arbejdserfaringer og min uddannelsesbaggrund i mit CV (link).

Sådan arbejder jeg

Min primære faglige inspiration er C.G. Jung, Alexander Lowen, Peter Levine, Arnold Mindell, Jes Bertelsen, Bob Moore og Eckhart Tolle. Man kunne måske kalde min stil en ’mindful kropspsykoterapi’, hvor kroppens informationer på en blid måde bruges som udgangspunkt for den videre proces: Færdiggørelse af vanskelige situationer, integration af svære følelser, finde sin dybere styrke, opnå større ro, få en større fornemmelse af egne behov, større selvomsorg mm.

Jeg tager udgangspunkt i, hvad der udfolder sig lige her-og-nu i det terapeutiske rum og øver mig i at lade processen udfolde sig. Tilstræber langsomhed og nærvær for at kunne fange det, der er nedenunder ordene, da det verbale kun er cirka 7 % af en given meddelelse. Terapeuten kan dermed få flere informationer og opnå større præcision i arbejdet, når det nonverbale i højere grad vægtes og inddrages aktivt i terapien.

Min erfaring er, at en insisterende nænsomhed er vejen til at nå klienten, så denne bliver set og dermed bedre kan se sig selv. Klienterne har ofte ikke dybere kontakt til sig selv. Er på visse områder ude af sig selv. Mit arbejde er at hjælpe mennesker hjem i sig selv igen. Arbejdet bliver således en fælles undersøgelse af, hvad der er indeni klienten.

Afhængig af problemstillingerne bruger jeg samtalen, fælles refleksion med klienten, kropsbevidsthed, drømme, visualiseringsredskaber, og meditationsøvelser. 

helge
Telefon: 42 45 67 67
E-mail: helgelassen15@gmail.com
http://www.helgelassen.dk

Søvej 1a, Alling, 8680 Ry
Ryesgade 29, 3. th., 8000 Århus C

Tlf. 42 45 67 67, bedst 12.15-12.45. Ellers læg en besked, så jeg kan ringe dig op.

Ved afbud: Så tidligt som muligt af hensyn til min planlægning. Senest et døgn før, eller betales fuld takst for aftalen.