Artikler

Her finder du artikler af eller om os i Ryesgade

Spring til kategori

Børn

Børns Problemadfærd

Af Bjarne Thannel

Det er den umiddelbare og gensidigt oplevede kontakt, der får barnet til at udvikle sig, og som danner grundlag for glæde, lyst og livsduelighed. Men hvad gør man med et barn, der fylder én med negative følelser?

Psykolog Nyt

Børn og sygdom

Betydning af smerte – for præmature børn

Livsbladet, Dansk Præmatur Forening, april 2015
Af Charlotte Jensen og Maiken Bjerg

Artiklen er unik af sin art i Danmark. Den sammenfatter nyere eksisterende forskning om følgevirkninger af procedurerelaterede smerter ved præmature børn, hvad kroniske smerter gør ved hjernens udvikling og ved nervesystemet, og ikke mindst hvad man skal være opmærksom på som forælder/behandler i forhold til at hjælpe det præmature barn bedst muligt med at lindre smerterne.

Hold fast i hverdagen

Magasinet Hospitalsklovn, nr. 3, 2015

Artiklen retter sig til forældre, der har et kronisk sygt barn og er en en guide til, hvad der kan være vigtigt at have fokus på som forælder for at få hverdagen til at fungere bedst muligt.

Korttidsterapi

Frederickson og terapien

Interview af Bjarne Thannel

Interview med Jon Frederickson om intensiv dynamisk korttidsterapi, som også har fundet vej til flere europæiske lande.

Psykolog Nyt - 9 - 2013

Sommerbrev fra Vancouver

Af Bjarne Thannel og Vesla Birkbak

En international konference om korttids-dynamisk terapi fandt sted i Canada i sommer. To deltagende danske psykologer har sendt faglige indtryk – både fra konferencen og den  efterfølgende summerschool.

Psykolog Nyt - 17 - 2010