Krise og sorg

”Risikoen ved kærlighed er tab,
og prisen for tab er sorg.
Men sorgens smerte er kun en skygge
sammenlignet med smerten ved aldrig at risikere kærlighed”

– Hilary Stanton Zunin

Alle vil på et tidpunkt i livet opleve krise og sorg.

Det er forskelligt hvornår i livet, vi bliver ramt, ligesom det er forskelligt, hvordan vi mestrer det, vi bliver ramt af. Det betyder, at mens nogle har erfaringer fra andre tidspunkter i livet, som de kan læne sig op ad, når en krise rammer, vil andre blive overvældede og føle sig handlingslammede.

Derfor føles en krise forskelligt fra menneske til menneske, og det vil være individuelt, hvor overvældende en krise opleves og hvor intense og langvarige reaktionerne på en krise er.

Krise: Et afgørende vendepunkt

Krise kommer af de græske ord ”krisis”, der betyder afgørende vendepunkt.

Uanset hvem man er, og hvordan man lever sit liv, vil man ikke kunne undgå, at livet tager en uventet drejning og udfolder sig anderledes, end man forventede eller ønskede.

En traumatisk krise opstår i forbindelse med længerevarende eller pludseligt opståede voldsomme begivenheder eller ændringer i hverdagen. En traumatisk krise kan være:

 • sygdom
 • dødsfald
 • ulykker
 • overfald
 • skilsmisse

Disse ændringer sætter os i en krisetilstand, hvor vi kan få både psykiske og fysiske reaktioner.

Reaktioner på krise

Reaktioner på en krise er således normale reaktioner på begivenheder, hvor man føler sig truet på sin eksistens, sin identitet, sine grundlæggende livsmuligheder eller sit fundament.

Almindelige reaktioner på en krise er eksempelvis:

 • chok, hvor man føler sig lammet eller føler, man er i en osteklokke
 • følelser som angst, fortvivlelse, afmagt, vrede og sorg
 • tankemylder, hvor man bliver overvældet af tilbagevendende eller kaotiske tanker
 • træthed, søvnproblemer og mareridt
 • kognitive udfordringer som hukommelses- og koncentrationsproblemer samt vanskeligheder med at danne overblik
 • fysiske reaktioner som hovedpine, mavepine, svimmelhed og kvalme

Krise som en del af livet

En krise kan også opstå i forbindelse med helt normale ændringer i livet, som alle mennesker gennemgår – de såkaldte udviklingskriser.

En sådan krise kan opstå i forbindelse med de naturlige overgange, livet indeholder: Når man går fra at være barn til at blive voksen, når man bliver forælder eller når ens barn flytter hjemmefra. Det kan også ske ved skift til andet arbejde, eller når man stopper på arbejdsmarkedet.

Krise, sorg og tab

Sorg hører blandt de reaktioner, der er mest hyppige ved en krise. Sorg er for mange mennesker samtidig også den følelse, der medfører størst ubehag, fordi den er så smertefuld og kan føles bundløs og ubærlig.

De fleste vil nok tænke på sorg i forbindelse med dødsfald, men vi kan også sørge over andre ting som: Tabet af den intakte familie ved skilsmisse, tab af førlighed efter en ulykke eller .

På samme måde forbinder vi ofte sorg med tårer, men sorg kan også være tæt forbundet med vrede.

I den sunde sorgproces vil man opleve det som at svinge mellem at være i et følelsesmæssigt kaos og at føle, det går meget godt. Man kan svinge i denne oplevelse fra dag til dag – og nogle gange fra minut til minut.

Krise og terapi

Gennem psykoterapi kan du få hjælp til at rumme din krise og sorg. Gennem samtalerne får du sat ord på dine følelser og tanker. Du får støtte til at tage hånd om det, du måske frygter for i forbindelse med fremtiden.

Ved at dele din krise og sorg gennem samtale, giver du dem en naturlig plads i dit livs historie.