Bøger

Her finder du bøger skrevet af os i Ryesgade

Smerter hos børn –indsigt mestring lindring

Frydenlund 2014
Maiken Bjerg & Charlotte Jensen

Smerter hos børn indfører læseren i den psykologiske og neurofysiologiske forståelse af smerter og opstiller redskaber til håndtering af barnets smerter, således at de kommer til at fylde mindst muligt. Bl.a. fokuseres der på forældres møde med sygehusvæsenet, på problematikker vedrørende børn i narkose, på kroniske smerter, på når behandlingen giver smerter, musikterapi, mindfulness, visualisering og meget mere.

Ligeledes tages der hånd om nogle af de dilemmaer, fagfolk kan komme i, når de eksempelvis i forbindelse med en procedure, påfører barnet smerte.

smerter-hos-borne-book

Det kronisk syge barn – og livet i familien

Dansk Psykologisk Forlag 2011
Charlotte Jensen

”Det kronisk syge barn – og livet i familien” handler om hele familiens trivsel og behov fra tiden omkring diagnosen med alle de svære følelser – chokket, krisen og tabene til den efterfølgende hverdag med ændrede roller og livsvilkår.

Hvordan kan man finde ressourcerne til at drage omsorg for sig selv, værne om parforholdet, eller til at støtte de raske søskende, når man samtidig har et barn, der lider af en kronisk og måske smertefuld eller livstruende sygdom? Og hvordan forener man som forælder utallige lægeundersøgelser, indlæggelser, afbrudt nattesøvn og konstante bekymringer med et normalt arbejdsliv?

det-kronisk-book

Godt for børn – anerkendende relationer i praxis.

Hans Reitzels forlag, 2010
Niels Elkjær Krog & Lotte Secher

Bogen indeholder inspiration til alle som arbejder med børn ud fra begreber som anerkendelse, omsorg og ligeværdighed.

Bogen er praktisk i sin tilgang til emnet og fyldt med eksempler på relationer mellem børn og voksne fra hverdagen i især dagtilbud. Samtidig formidles teoretisk viden om anerkendende relationer og deres kolossale betydning for børns selvdannelse.

Fra bogens bagside: “Godt for børn er en varm og kærlig bog, skrevet med indføling med både børnene og de voksne.”

godt-for-borne-book

Fokus på relationer – psykiatri i praksis

Hans Reitzels Forlag, 2009

Fokus på relationer handler om at arbejde med relationer i psykiatrien: At kunne skabe en kvalitativ god og respektfuld relation til den psykisk syge er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring.

Niels Elskjær Krog har bidraget med kapitel 4: Relationsarbejde i praksis og kapitel 5: Relationskultur.

relationer-book

Lenas bog – en vej gennem sorgen

Lena Sørensen, Hanne Essebo Olsen & Bjarne Thannel

Denne lille bog burde ret beset hedde Lenas breve. Den indeholder nemlig de breve, hun skrev til sin afdøde far, mens hun gik i Horsens Sorggruppe. Min kollega og forfatterne kommenterer hvert brev og beskriver deres overvejelser omkring dem og hendes sorgproces.

scan0002