Personlig udvikling

’Ethvert menneske bør kende sit mål,
men han kan ikke lære det at kende,
hvis han ikke gør omkring
og vender tilbage til sin begyndelse
og optager denne begyndelse som en del af sit væsen.’

– Ursula K. Leguin

Personlig udvikling handler om at folde sig ud som menneske og få en tættere kontakt til sig selv, hvorved nye sider udvikles og modnes.

En personlig udvikling indeholder mange aspekter og nuancer og sagt på en anden måde, kan personlig udvikling være en proces, hvor man oplever at gå fra ”at være ude af sig selv” til i højere grad ”at komme ind i sig selv”.

Ude af sig selv

Mange, der kontakter en psykolog eller psykoterapeut, kender alt for godt oplevelsen af at være ”ude af sig selv”, hvor man savner kontakt til sig selv og sine ressourcer. Dette kan give symptomer som angst, depression, selvkritik og perfektionisme. Det kan opleves som på den ene side at hænge fast i fortiden og på den anden side at være fanget i bekymringer og forestillinger om fremtiden.

At føle sig fastlåst i sit liv og i gamle mønstre kan føles som om, at uanset hvad man gør, har det alligevel ingen betydning. Det er som om intet nytter.

Når man er ”ude af sig selv” er man det, man kalder ydrestyret – det vil sige, at man er afhængig af, hvad andre tænker og synes om én. Man har brug for andres feedback og anerkendelse af de ting man gør og af de valg, man træffer.

Personlig udvikling hjælper dig ind i dig selv

I en periode, hvor man gennemgår en personlig udvikling, vil man opleve at komme i bedre kontakt med sig selv. Det kan beskrives som at komme ”ind i sig selv”, ”tilbage til sig selv” eller ”hjem til sig selv”. Man går fra at være ydrestyret til at være indrestyret.

Når man gennemgår en personlig udvikling, bliver der skabt et indre nærvær, hvor man i øget grad kommer i kontakt med de fornemmelser og ressourcer, man har i kroppen. Man kan opleve et nyt indre liv – en bevægelighed i sit indre univers, hvor man oplever ikke længere at være fastlåst i gamle mønstre.

Gennem personlig udvikling lærer man at rumme og mærke r følelser og at blive opmærksom på sine sansninger og behov. Ad den vej bliver man mere opmærksom på at mærke og sætte personlige grænser, og får et øget fokus på egenomsorg.

I en sådan proces vil man opleve, at man bliver mere levende og er mere tilstede i sit liv. At man bliver mere autentisk og sansende.

Personlig udvikling og nuet

Sidst men ikke mindst er nuet af afgørende betydning i personlig udvikling – det er i nuet, man lever, mærker, føler, længes og kan være aktiv aktør i sit liv.

En personlig udvikling vil altid være unik. Det betyder, at den opleves forskellig fra den ene person til den anden. Fælles for alle der gennemgår en personlig udvikling er dog følelsen af at komme til at hvile mere i sig selv og en større følelse af frihed til at gøre de ting, der føles vigtigt. Desuden vil man mærke mere dybde og mening i de nære relationer og dermed i livet som helhed.