Familie, børn og unge

”På alle tænkelige måder er familien er link til vores fortid,
og en bro til vores fremtid.”

– Alex Haley 

Børn trives ikke, når deres forældre tilsidesætter sig selv.

Det vigtigste for børns trivsel er at have forældre, der elsker hinanden, når det er muligt. Når kærligheden mellem forældrene ikke længere trives, har det betydning for barnet, at forældrene prioriterer at have det godt hver for sig.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at barnet oplever, at forældrene kan samarbejde om at være forældre.

Fra par til familie – kærligheden udfordres

Før det forelskede par får børn, er de optagede af deres parforhold og kærlighed til hinanden. Når det første barn bliver født, skal forældrene finde ind i en ny måde at være sammen på. Det er en balance, der kan være svær at finde. Den ene eller begge forældre retter opmærksomhed mod barnet, der bliver centrum for al kærlighed og opmærksomhed.

Det spæde barn har brug for al den kærlighed og opmærksomhed, det kan få. At blive en familie kan være en både glædesfyldt og svær overgang. Der er meget nyt for forældrene at lære, og de fleste er usikre. Alle vil gerne gøre det så godt som muligt. Denne udfordring kan fjerne opmærksomheden fra de voksnes kærlighed.

Skiftet mellem at være kærester og forældre kan være overvældende. En far har udtrykt det således:

Det er som om jeg en aften faldt i søvn i min kærestes arme og næste morgen vågnede ved siden af mine børns mor”.

Barnet som centrum i familien

Desværre sker der i mange familier det, at børnene bliver ved med at være familiens centrum.

Forældreparret overser, at familielivet fungerer bedst for både voksne og børn, når de voksnes kærlighed er det bærende i familielivet. De glemmer at bruge tid på hinanden, at skaffe sig overskud til oplevelser sammen, til sjov, knus, kram og sex. Når det sker reduceres familien til et praktisk og krævende arbejdsfællesskab.

Det er ikke sundt for børnene at være verdens og familiens centrum. Det er heller ikke sundt for parrets kærlighed, at børnene er det.

Kærlighed driver familien

Kærlige samspil er afgørende for, hvordan både børn og forældre trives i familien og i livet.

Relationer til de nærmeste er afgørende for, hvordan børn og voksne har det. Og for hvordan de udvikler og udfolder deres muligheder i livet.

Kærlighed mellem voksne kræver en indsats. Forelskelsen kom af sig selv, men kærligheden skal der arbejdes for.

Der lyttes for lidt i familien

Imidlertid er problemet ikke forskellighed og uenighed. Problemet er snarere, at der i familiens diskussioner bliver talt for meget og lyttet for lidt.

Parrets indbyrdes forskelligheder er en nødvendig ressource i den velfungerende familie. Forskelle og uenigheder kan netop ruste børn til det sammensatte og komplekse samfund, de vokser op i. De har god brug for modstandskraft. De kan lære, hvordan forskellige synspunkter kan leve side om side.

Alligevel er parrets forskellighed i mange familier den største udfordring.

Modsætninger mødes

Vi forelsker os ofte i en partner, der er forskellig fra os selv:

 • Den hæmmede finder sig en mere fri
 • Den ustrukturerede finder sig en struktureret
 • Den påholdende finder sig en, der giver slip
 • Den forsigtige finder sig en mere modig
 • Den skrappe finder en mild

Det er naturens genialitet. Det giver barnet en vifte af måder at møde udfordringer på.

Desværre bliver forskellighed i mange familier gjort til et problem i stedet for at blive set som en ressource.

Forskellighed gør familien stærk

Forskelligheden bliver en kampplads, og børnene kan blive centrum for denne kamp.

De anderledes karaktertræk og handlemåder hos partneren, der før var en del af forelskelsen, giver nu anledning til konflikt.

Man forelsker sig i en persons særlige karaktertræk, hvorefter man forsøger at ændre den anden. Det føles trygt, når partneren ser alt, som man selv gør. Derfor kæmper man eksempelvis for, at børneopdragelsen foregår, som man selv finder rigtig. Samtidig anses partnerens måde som forkert.

På samme måde kan man kæmpe om:

 • hvor meget arbejdet skal fylde
 • hvor meget man skal se venner og familie
 • hvordan hus og have skal se ud
 • måltidets kvalitet
 • forskellighed i behov

… og meget mere.

Mange par kæmper, til de er udmattede og vil skilles. Eller til kampen lykkes, og partneren bliver mere som man selv er. Desværre betyder det, at partneren ikke alene fremstår som tæmmet men også kedelig.

Bevar nysgerrigheden

I en god nok familie, er man enige om, at det er i orden og interessant, at vi er forskellige. Derfor er det vigtigt at bevare nysgerrigheden og interessen for, hvordan de øvrige familiemedlemmer adskiller sig fra en selv.

Når man lytter, er det lettere at undgå misforståelser – og at rette op på dem, der er. At lytte giver en større forståelse for, hvad både partner og børn tænker, og hvordan de oplever verden. Du har chancen for at blive beriget af de forskellige bidrag, I alle har til familien.

Det giver et bedre og mindre selvoptaget grundlag for at træffe beslutning om, hvilke forskelligheder og uenigheder, du kan leve med, og hvilke du ikke kan.

Plads til at være mig

I familier, hvor forældrene er interesserede i og giver plads til forskelligheder, oplever børnene, at de også har lov at være sig selv.

Det styrker det selvværd (LINK), som der skal til, for at de livet igennem kan indgå i og bidrage til de fællesskaber, som de bliver del af. Dette er vel netop det, de fleste forældre drømmer om og ønsker for deres børn.

Så øv dig i at lytte og forstå, hvordan din partner og dine børn tænker og opfatter verden. Tal om hinandens længsler og savn i stedet for at forsøge at lave hinanden om.

Når svære ting sker

Til familielivet hører også, at der kan ske pludselige og nogle gange voldsomme ting. Disse ryster og påvirker familielivet og de enkelte familiemedlemmers trivsel. Det kan være:

 • Dødsfald af barnets bedsteforælder
 • Alvorlig/ kronisk sygdom hos barnet eller forældrene
 • Abort
 • Skilsmisse
 • Fyring på arbejdspladsen
 • Ulykker

Alt dette vil i forskelligt omfang indvirke på det overskud, som såvel,  barn som forældre bringer med ind i familielivet.  Hele familien vil kunne blive ramt og rystet. Når en hel familie kommer i krise og sorg, som ved skilsmisse, alvorlig sygdom eller dødsfald kan det tage tid før man genfinder en balance og rytme i hverdagen. Og i nogle tilfælde er der tale om en helt ny hverdag sammenlignet med, hvordan det var tidligere. Hvordan en familie kommer videre efter en krise, afhænger i høj grad af forældrenes evne til at løse tingene sammen.  At kunne skelne mellem hvad børn og voksne har behov for. Samt om der er mulighed for at få støtte fra familie og netværk.