Parforhold

”Vores parforhold er ikke et problem, der skal løses.
Det er et eventyr, der skal leves”

– Hedy Schleifer

Parforhold og parterapi

Parforhold er en mulighed for at udvikle en dyb, nær og kærlig relation til et andet menneske. Parforholdet udgør for mange mennesker et fundament og en base for ens voksenliv. At være del af et parforhold giver mulighed for, at man kan skabe sin egen familie. Et parforhold er noget mange ønsker sig og længes efter. Hvis man ønsker at finde en partner, kan det fylde meget om og hvornår, man møder en partner. Og om det kan lykkes at skabe det parforhold, man drømmer om.

At være i et parforhold kan fylde én med glæde, samhørighed og fryd, men også med frustration, smerte og ensomhed. At være tæt på et andet menneske kan være udfordrende. Fordi to personer altid vil have forskellige behov, følelser og måder at udtrykke sig på.

Psykoterapi kan være god hjælp til selvhjælp, hvis I ønsker at bevare eller genetablere nærhed og samhørighed i parforholdet.

Parforhold og tilknytning

Parforholdet er en nær og intim relation, og derfor kommer ens tilknytningshistorie også i spil. Det betyder, at ens måde at takle parforholdets udfordringer er farvet af, hvor tryg man hver især er i sin grundlæggende tilknytning. Det har betydning hvor naturligt det er for en at udtrykke sine egne behov tydeligt. Og hvor god man er til at rumme sine egne og partnerens følelser som de er.

Når et parforhold ikke fungerer, er det smertefuldt. Hvis det ikke lykkes parret at få bearbejdet det, der er svært, vil det ofte ende med, at man bruger forskellige overlevelsesstrategier. Desværre bringer det partnerne længere væk fra hinanden. Derfor er det afgørende at få hjælp, hvis der er problemer i parforholdet, som man ikke kan løse ved egen kraft.

Parforhold og kommunikation

Det kan være en kunst at få talt sammen i et krævende hverdagsliv. Både arbejde, interesser og et familieliv med små og store børn skal hænge sammen. Ofte er der meget, der ikke bliver talt om i et parforhold. Parret får måske sjældent talt om de forventninger, de hver især har til livet sammen. Det kræver tid, ro og overskud at have en åben og ligeværdig dialog omkring de forventninger, man har. Forventninger til både sig selv, til sin partner og til det fælles liv. Hvis parret har svært ved at udtrykke deres tanker og behov, vil de kunne føle sig svigtet, såret og overset. Ligeledes kan det give mange gnidninger, når parrets to familiekulturer mødes.

Par i terapi ønsker ofte nogle rammer for, hvordan de kan tale sammen. Men det er sjældent nok. Oftere er der brug for hjælp og støtte til at få hørt og sagt det, man har holdt tilbage.  Oftest ligger vreden øverst. Under den ligger sårbarheden, ked-af-det-heden, skuffelsen, ensomheden og kedsomheden.

Når parret får talt om dét, der ligger under, kan forandringen ske.

Parforhold og familieliv

Parret kan have for store forventninger til, hvad et parforhold kan bære. De kan have en forestilling om, at den anden kan opfylde alle ens behov. Således skal partneren både være bedste ven, elsker, sjælesørger, praktisk hjælper og meget andet.

Parret – eller den ene halvdel af parret – kan også have et ønske om at være tættere med partneren, end godt er. En vis adskilthed mellem parterne er en forudsætning for, at parforholdet fungerer. Der skal være plads til begge. Er parret for tætte, kan der opstå en form for iltmangel i forholdet: Forholdet kan opleves omklamrende, og man kan føle sig kvalt.

I parterapien hjælpes parret til at blive realistiske omkring, hvad et parforhold kan rumme. Parret hjælpes også til at se den anden, som denne er og til at tale og lytte så kærligheden kan vokse.

Når parforholdet har brug for hjælp

Uenigheder og konflikter er en del af det gode parforhold. I de velfungerende forhold er der plads til at være uenige, og konflikterne kan løses i fællesskab.

Der kan dog være problemer, som parret ikke har fået taget hånd om og som derfor har fået lov til at vokse sig store. Der kan være vanskeligheder, som parret ikke længere selv kan løse. Sår, som parterne ikke får helet, kan let koble sig sammen med tidligere erfaringer med afvisning, konflikter og tab.

Her er det en god idé at kontakte en parterapeut og få hjælp til at få talt tingene igennem.

Temaer som ofte tages op i parterapi:

  • Parrets kommunikation med hinanden
  • Nærhed og seksualitet
  • Ændringer i parforhold og familieliv, nyt arbejde,
    familieforøgelse eller børn der flytter hjemmefra
  • Forventninger til parforholdet og til familieliv
  • Utroskab og andre tillidsbrud
  • Mulig skilsmisse 

Parterapi kan være hårdt arbejde. Det kan udfordre din blufærdighed, kræve at du beslutter at have tillid og tydeliggøre mønstre, du ikke var bevidst om. At begynde i parterapi kan dog vise sig at være en de bedste beslutninger i dit liv. For dig selv, dit parforhold og dine børn.